Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag på telefon 4747 9000 eller ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Her finner du de ansatte hos oss

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes
Postadresse: Postboks 3004, 4392 Sandnes

Telefon: 4747 9000
Faks: 5197 9596
E-post: post@el-it-installasjon.no

*
*
*
Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:

Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@el-it-installasjon.no.